Folkdans

Med svensk folkdans menar vi de danser som dansades av den vanliga landsbygdsbefolkningen under 1800-talet och som fördes vidare från generation till generation. Ofta kallar vi folkdans för gammeldans för att skilja det från moderna sällskapsdanser som foxtrot eller gatudanser som hiphop. Gammeldans kallar vi de modedanser som fanns innan 1930-talet, ändå var de inte gamla när de fick den beteckningen. I mitten av 1800-talet och början av 1900-talet var dessa danser oerhört populära och konkurrerade ut de äldre folkdanserna långdanser, polska och kadrilj. Gammeldans kan man idag lära sig på olika kurser. De äldre folkdanserna är inte lika vanliga men en del folkdanslag utför dem.

Folkdans är ett vanligt inslag i midsommarfiranden
Folkdans är ett vanligt inslag i midsommarfiranden

Folkdans och gammeldans i Sverige

På 1800-talet började dragspelen tillverkas och det var då de äldre folkdanserna fick ge vika för gammeldansen som dansades till dragspelsmusik. Vill du lära dig gammeldans? Genom att dansa folkdans för du ett av Sveriges äldsta kulturarv vidare. Det finns hundratals föreningar i landet som erbjuder kurser och de anordnar också danskvällar och tävlingar, särskilt populärt är folk- och gammeldans i Hälsingland. Det är en utmärkt träningsform som ger både motion och bra kondition! Att dansa gammeldans är både glädje och gemenskap. En del folkdanslag dansar också de gamla folkdanserna kadrilj, långdans och polska. En hel del ungdomar vill lära sig gammeldans och det är mycket viktigt att vi för vårt kulturarv vidare till nästa generation.

I vårt mångkulturella samhälle får vi även ta del av andra länders folkdanser men här ska vi nämna de som räknas till svensk folkdans. Hambon är en gammaldans som är besläktad med den gamla folkdansen polska. Hambon är känd sedan 1840-talet i Hälsingland och det sägs att den tidigare kallades Horgadansen efter Hårga by i Hanebo, Hälsingland. En annan variant av hambon är hambopolkan som dansas i Mälardalen. En av skillnaderna är att i hambopolkan lyfter man inte damen i som man gör i hambon. Hälsingehambon är VM i hambo den börjar i Hårga och avslutas i Järvsö, med flera etapper efter vägen.

Sveriges populära folkdanser

Schottis är en fartfylld pardans som räknas till gammeldans. Den har sitt ursprung i bland annat en folkdans från Skottland och den spreds till Paris där den dansades på danssalonger. I Sverige blev den en modedans i slutet av 1800-talet. Dansen har fått sin namn från Skottland med troligtvis dansades den först i Tyskland och spreds därifrån vidare. Dansen är en blandning av promenader och omsvängningar. Paren dansar i ring moturs och omsvängningarna sker medurs. Det är svårt att skilja på schottis och den populära tyska pardansen rheinländer. Även musiken som man dansar till liknar varandra och troligtvis är de besläktade.

Snoa började dansas som självständig dans först på 1970-talet då den spreds som gammeldans. I Tyskland har den funnits som folkdans längre tid och redan under medeltiden dansade man något liknande där. Vals räknar vi också som gammeldans. Den har funnits som folkdans länge och redan på 1500-talet dansades den i Paris. Det finns flera varianter av vals och den enklare är lätt att lära sig. Långsam vals är en engelsk version där rytmen är långsammare än i gammelvals. I Dalarna dansas en version med hopp och musiken är där en långsam schottis. Denna variant kan se svår ut men när man väl lärt sig rytmen och stegen är den ganska lätt. Mazurka är från början en polsk dans och idag är det Polens nationaldans. På 1800-talet klassades den som en sällskapsdans.

Importerade folkdanser i Sverige

Det finns knappt en folkdans i Sverige som inte har sitt ursprung i ett annat land. Ändå har de funnits så länge i Sverige att vi ser dem som vårt kulturarv. Hambon är en av de få danserna som har sitt ursprung i Sverige, men även den är besläktad med polskan som är en polsk folkdans. Med den stora invandringen vi har i Sverige idag har vi möjlighet att lära oss andra länders kulturer och även ta del av deras folkdanser. På flera håll i landet anordnas det kurser i olika länders danser, blandat annat från flera östeuropeiska länder, Grekland, Italien, Kina och Sydamerika. De flesta av de danserna är sällskapsdanser eller långdanser.